برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  • چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 15:06
برگزاری جلسه مبارزه با مواد مخدر
جلسه مبارزه با مواد مخدر شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
  • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 15:32
برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر
برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر
  • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 08:49
حضور فرماندار در اداره ثبت احوال
حضور فرماندار در اداره ثبت احوال
  • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 08:45
پیام فرماندار پیرانشهر بمناسبت هفته ثبت احوال
پیام فرماندار پیرانشهر بمناسبت هفته ثبت احوال
  • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 08:40
برگزاری جلسه کمیته حفاری شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه کمیته حفاری شهرستان پیرانشهر
  • یکشنبه 2 دی 1397 ساعت 14:10
برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر
  • یکشنبه 2 دی 1397 ساعت 13:43
برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان با حضور فرماندار پیرانشهر
  • شنبه 1 دی 1397 ساعت 15:02
برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان پیرانشهر
  • پنج شنبه 29 آذر 1397 ساعت 12:48
بازدید فرماندار پیرانشهر از کاوشهای نجات بخشی و باستانشناسی محوطه های تاریخی
بازدید فرماندار پیرانشهر از کاوشهای نجات بخشی و باستانشناسی محوطه های تاریخی
  • چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت 15:45