مدیر کل ناظر گمرکات استان با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد
مدیر کل ناظر گمرکات استان با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 08:07
برگزاری جلسه ساماندهی کارتهای الکترونیکی مرز نشینان
برگزاری جلسه ساماندهی کارتهای الکترونیکی مرز نشینان
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 08:02
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 08:26
توزیع اعتبارات برای روستاهای فاقد دهیاری
توزیع اعتبارات برای روستاهای فاقد دهیاری
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 08:11
برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی
برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 08:04
نخستین جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی
نخستین جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 08:01
برگزاری جلسه جشن خودکفایی و توانمندسازی مددجویان
برگزاری جلسه جشن خودکفایی و توانمندسازی مددجویان
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 07:56
نشست صمیمی فرماندار با جوانان
نشست صمیمی فرماندار با جوانان
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 07:53
برگزاری جلسه برنامه ریزی مراسمات روزهای 15-17 و 22 اسفند
برگزاری جلسه برنامه ریزی مراسمات روزهای 15-17 و 22 اسفند
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 07:48
بازدید فرماندار پیرانشهر از کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان
بازدید فرماندار پیرانشهر از کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 07:41