اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان پیرانشهر
  • شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 18:04
برگزاری جلسه فوق العاده مدیریت بحران در پیرانشهر
برگزاری جلسه فوق العاده مدیریت بحران در پیرانشهر
  • شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 14:09
دیدار سرزده و نوروزانه فرماندار پیرانشهربا بیماران
دیدار سرزده و نوروزانه فرماندار پیرانشهربا بیماران
  • پنج شنبه 8 فروردین 1398 ساعت 19:43
بازدید فرماندار پیرانشهر از دهستان پسوه
بازدید فرماندار پیرانشهر از دهستان پسوه
  • پنج شنبه 8 فروردین 1398 ساعت 19:41
بازدید فرماندار از سد جلدیان
بازدید فرماندار از سد جلدیان
  • پنج شنبه 8 فروردین 1398 ساعت 19:38
بازدید فرماندار از سد سیلوه
بازدید فرماندار از سد سیلوه
  • پنج شنبه 8 فروردین 1398 ساعت 19:36
بازدید فرماندار از مناطق در معرض خطر سیلاب
بازدید فرماندار از مناطق در معرض خطر سیلاب
  • پنج شنبه 8 فروردین 1398 ساعت 19:34
آبگرفتگی در مسیر جاده روستای پسوه
آبگرفتگی در مسیر جاده روستای پسوه
  • چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 08:50
بازدید نوروزی فرماندار پیرانشهر از پایگاه امداد جاده ای هلال احمر و اورژانس 115
بازدید نوروزی فرماندار پیرانشهر از پایگاه امداد جاده ای هلال احمر و اورژانس 115
  • چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 08:42
بازدید فرماندار پیرانشهر از اداره مخابرات شهرستان
بازدید فرماندار پیرانشهر از اداره مخابرات شهرستان
  • چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 08:39