برگزاری جلسه تنظیم بازار
برگزاری جلسه تنظیم بازار
  • پنج شنبه 22 فروردین 1398 ساعت 08:50
برگزاری جلسه حمایت از خانواده زندانیان
برگزاری جلسه حمایت از خانواده زندانیان
  • پنج شنبه 22 فروردین 1398 ساعت 08:46
پیام تقدیر و تشکر
پیام تقدیر و تشکر
  • یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 17:04
برگزاری جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر
  • یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 16:59
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت عید مبعث
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت عید مبعث
  • چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 11:03
بازدید فرماندار پیرانشهر از مسدود بودن جاده روستای زیوکه
بازدید فرماندار پیرانشهر از مسدود بودن جاده روستای زیوکه
  • چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 11:00
حضور معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان در ساختمان فرمانداری
حضور معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان در ساختمان فرمانداری
  • چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 10:57
بازدید فرماندار پیرانشهر از اراضی زیر آب رفته
بازدید فرماندار پیرانشهر از اراضی زیر آب رفته
  • چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 10:54
فرماندار پیرانشهر دستور تخلیه تعدادی از منازل را داد
فرماندار پیرانشهر دستور تخلیه تعدادی از منازل را داد
  • چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 10:48
رانش زمین در محله زیبا شهر پیرانشهر
رانش زمین در محله زیبا شهر پیرانشهر
  • چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 10:43