برگزاری جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر

🔸امروز ۱۸ فروردین ماه جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران با حضور فرماندار و اعضای ستاد در محل دفتر فرماندار برگزار گردید.

در این جلسه خسارات ناشی از سیلاب ها و رانش قسمتهای بوجود آمده در سطح شهر و روستاها مورد بحث و بررسی قرار گرفت