بهره مندی روستائیان شهرستان پیرانشهر از تسهیلات کم بهره...

بهره مندی روستائیان شهرستان پیرانشهر از تسهیلات کم بهره...
برگزاری نشست بررسی درخواست ها و تخصیص تسهیلات کم بهره به مشاغل روستائی با حضور  "تــرابــی" فرماندار شهرستان پیرانشهر ، " آقای آخوند زاده" مدیر کل صندوق کارآفرینی استان آذربایجان غربی، معاون عمرانی ، بخشداران مرکزی و لاجان و رئیس صندوق کارآفرینی امیـد پیرانشهر

 

🔹در این نشست ضمن بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های شهرستان و نحوه پرداخت تسهیلات کم بهره در راستای ایجاد اشتغال روستایی و همچنین ایجاد طرح های کشاورزی روستایی در جهت مهاجرت معکوس، توسعه عمران و آبادانی روستاها  به بحث و گفتگو پرداختند.

➖متقاضیان جهت دریافت تسهیلات کم بهره روستایی به صندوق کار آفرینی امید پیرانشهر مراجعه نمایند.