✔️24 الی 30 اردیبهشت؛ گرامیداشت هفته ملی جمعیت

✔️24 الی 30 اردیبهشت؛ گرامیداشت هفته ملی جمعیت
🔻مسئله فرزند آوری ومسئله نسل بسیار مهم است،احتیاج دارد به دنبال گیری جدی دستگاههای اجرائی وبایستی بجد مسئله فرزند آوری را مهم دانست واز پیری جمعیت ترسید.

✔️24 الی 30 اردیبهشت هفته ملی جمعیت  

🔻مسئله فرزند آوری ومسئله نسل بسیار مهم است،احتیاج دارد به دنبال گیری جدی دستگاههای اجرائی وبایستی بجد مسئله فرزند آوری را مهم دانست واز پیری جمعیت ترسید.

یکی از پر فایده ترین ثروت های یک کشور ،جمعیت جوان در یک کشور است به همین منطور  سیاستهای کلی جمعیت  در 14 بند از طرف رهبر معظم انقلاب وپس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به همه دستگاهها ابلاغ گردیده است ودر آن بر ضرورت هماهنگی وتقسیم کار بین ارکان نظام ودستگاههای  ذیربط برای اجرای دقیق تاکید شده  است.  هفته مــلی جمـعیت گرامی باد وبا شعار : ایران ،جوان بمان همـــــچنین روز شــــــمار هــــــفته به شرح زیــــر

✔️شنبه:در آرزوی فرزند(ناباروری) 

✔️یکشنبه:فرزند تنهای من(آسیبهای تک فرزندی)

✔️دوشنبه:خانواده دوستدار فرزند(فرزند پروری)

✔️سه شنبه:پدر ،مادر وحس خوب زندگی(والدین وصمیمیت زندگی)

✔️چهارشنبه :زندگی سالمندی من(ساخوردگی جمعیت)

✔️پنج شنبه:میخواهم زنده بمانم(سقط و قتل جنین)

✔️جمعه:حمایت از خانواده وجوانی جمعیت(قانون وفرزند آوری) که در کلیه مساجد روز جمعه توسط ائمه جماعت