بازدید فرماندار پیرانشهر از مسدود بودن جاده روستای زیوکه

بازدید فرماندار پیرانشهر از مسدود بودن جاده روستای زیوکه
بازدید فرماندار پیرانشهر از مسدود بودن جاده روستای زیوکه

🔸مسدود بودن مسیر جاده روستای زیوکه برطرف شد...

بازدید فرماندار پیرانشهر به اتفاق خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،بخشدار مرکزی و جنعی از مسئولین از مسیر جاده روستای زیوکه

لازم بذکر میباشد که مسیر فوق بر اثر بارش باران،ریزش کوه و پایین آمدن سنگهای عظیم الجثه مسدود شده بود