برگزاری کارگروه تخصصی سیلاب و مخاطرات دریایی در سالن اجتماعات فرمانداری

برگزاری کارگروه تخصصی سیلاب و مخاطرات دریایی در سالن اجتماعات فرمانداری
برگزاری کارگروه تخصصی سیلاب و مخاطرات دریایی در سالن اجتماعات فرمانداری

جلسه کار گروه تخصصى سیلاب ومخاطرات دریایى در سالن احتماعات فرماندارى برگزار شد

در این جلسه بخشدار مرکزى در خصوص ساماندهى ولایروبى رودخانه ها ، اجراى طرح آبخیز دارى ، پیگیرى مطالعات طرحهاى بیولوژیکى در کهنه لاهیجان ، احداث جاده رودخانه بادین آباد و کارخانه شن و ماسه بادین آباد منگور در جهت اشتغالزایى،ساماندهى رودخانه سلک آباد و روستاى گل آباد همچنین خواستارهماهنگى لازم بین ادارت ذیربط و انجام کار با نظریه کارشناسى گردید