پیرانشهر در مسیر توسعه

پیرانشهر در مسیر توسعه
حضور فرماندار پیرانشهر در برنامه تلویزیونی در_مسیر_توسعه از شبکه صدا و سیمای استان آذربایجان غربی

 

 

🔸تشریح برنـامه ها، طرح های عمرانی، اقدامات انجام شده، ظرفیت ها و پتانسیل ها در شهرستان پیرانشهر :

با حضور  "ترابی" فرماندار پیرانشهــر