▫️بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه مسولین شهرستان از اجرای عملیات بهسازی جاده روستای گرده سور

▫️بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه مسولین شهرستان از اجرای عملیات بهسازی جاده روستای گرده سور
سه شنبه ۲۰ خرداد‌ماه ۱۳۹۹

 

[ با إتمام مراحل زیر سازی  و بهسازی جاده روستای گرده سور، اجرای عملیات آسفالت آن به طول ۳ کیلومتر در روز های آینده شروع خواهد است]