جلسه کارگروه اشتغال در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

جلسه کارگروه اشتغال در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
کارگروه های اشتغال،تسهیل و رفع موانع تولید در پیرانشهر تشکیل گردید

 با حضور فرماندار، جلسه کارگروه های اشتغال،تسهیل و رفع موانع تولید با دستور کار بررسی مشکلات واحد های تولیدی و سایر موضوعات قابل طرح از طرف اعضا در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.