رییس اداره بهزیستی شهرستان پیرانشهر:

🔴تخصیص اعتبارات اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش بهزیستی پیرانشهر در سال 1401

🔴تخصیص اعتبارات اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش بهزیستی پیرانشهر در سال 1401

🔴تخصیص اعتبارات اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش بهزیستی پیرانشهر در سال 1401 

فخرالدین پنهانی رییس اداره بهزیستی شهرستان پیرانشهر از اختصاص مبلغ 12 میلیارد و 200 میلیون تومان از محل اعتبارات بند (ب) تبصره 16 جهت اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان شامل زنان سرپرست، بد سرپرست و بی سرپرست، معلولین جویای کار قابل باز توان و... در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین خبرداد 

پنهانی افزود: کارفرمایانی که مددجویان تحت پوشش بهزیستی را بکار بگیرند به ازای بکارگیری هر نفر مبلغ 100 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه چهار درصد دریافت نموده و همچنین از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط بهزیستی بهره مند خواهند شد 

لازم به ذکر است باپرداخت این تسهیلات برای تعداد 122 نفر از مددجویان به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد