رئیس جدید اداره تعاون روستایی پیرانشهر منصوب شد

رئیس جدید اداره تعاون روستایی پیرانشهر منصوب شد
رئیس جدید اداره تعاون روستایی پیرانشهر منصوب شد

🔴رئیس جدید اداره تعاون روستایی شهرستان پیرانشهر منصوب شد

با حضور فرماندار پیرانشهر،مدیر سازمان تعاون روستایی استان آذربایجانغربی،بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین با اهدای حکم سیامند اهتمام به عنوان رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان پیرانشهر معرفی و از خدمات عبدالخالق تاک که به درجه بازنشستگی نائل گردید قدردانی بعمل آمد