جمعی از مسئولین استانی و خارج از استان با فرماندار پیرانشهر دیدار و گفتگو کردند

جمعی از مسئولین استانی و خارج از استان با فرماندار پیرانشهر دیدار و گفتگو کردند
جمعی از مسئولین استانی و خارج از استان با فرماندار پیرانشهر دیدار و گفتگو کردند

🔸حضور دکتر غلامعلی بازرس معاونت اجتماعی وزارت کشور،خدرلو مدیر کل دفترامور روستایی استانداری و هیئت همراه استانی در فرمانداری و دیدار با فرماندار پیرانشهر پیرامون بررسی عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر در شهرستان پیرانشهر