با حضور استاندار آذربایجان غربی: ▫️مراسم معرفی دستگاه های برتر استان آذربایجان غربی در جشنواره شهید رجائی سال ۹۹ برگزار شد.

با حضور استاندار آذربایجان غربی:   ▫️مراسم معرفی دستگاه های برتر استان آذربایجان غربی در جشنواره شهید رجائی سال ۹۹ برگزار شد.
🔺در این مراسم از فرماندار شهرستان پیرانشهر بعنوان #فرماندار_برتر_استان ( بر اساس ارزیابی شاخص های عمومی و تخصصی توسط وزارت کشور) تجلیل بعمل آمد. ➖۱۴ مهرماه ۱۳۹۹