برنامه ملاقات های عمومی مردم با فرماندار پیرانشهر

برنامه ملاقات های عمومی مردم با فرماندار پیرانشهر
برنامه ملاقات های عمومی مردم با فرماندار پیرانشهر

برنامه ملاقات عمومی مردم با فرماندار شهرستان پیرانشهر در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید

در این دیدار به درخواست ها و مشکلات مراجعان در زمینه های گوناگون مطرح شده رسیدگی شد

مقام عالی شهرستان ضمن بررسی این مشکلات، راهکارهایی را ارائه نمود که برخی موارد پس از بررسی و کارشناسی به منظور رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع شد.