بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از ادارات سطح شهرستان...

بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از ادارات سطح شهرستان...
ترابی فرماندار پیرانشهر با هدف بررسی از ادارات،روند کاری و چگونگی برخورد کارکنان با مشکلات مردم از چندین اداره سطح شهرستان به صورت سرزده بازدید نمود...

⬆⬅🔸فرماندار پیرانشهر با حضور سرزده در ادارات این شهرستان از نزدیک وضعیت خدمات رسانی این مراکز را مورد بررسی قرار داد و در راستای رسیدگی به مشکلات مردم درسطح ادارات و بررسی نحوه خدمت رسانی به آنان از ادارات، ساختمان آموزش فنی و حرفه ای،سازمان مدیریت حمل و نقل شهری(تاکسیرانی)،صنعت معدن و تجارت و آبفای شهری شهرستان بازدید نمود.

ترابی در مرحله اول بازدید از واحد‌های مختلف ادارات شهرستان از نحوه عملکرد مدیران و پرسنل اداره در زمینه نظم اداری،مشکلات و کم و کاستی های ادارات، برخورد با مراجعین و میزان رضایتمندی ارباب رجوع اطلاع پیدا کرده و تکریم حقوق ارباب رجوع را اولویت اول همه ادارات جهت بهبود خدمات رسانی به مردم شهرستان عنوان کرد.

فرماندار پیرانشهر تاکید کرد: ادارات این شهرستان در ارائه خدمات به مردم باید الگو باشند، زیرا در راستای بهبود خدمات به مردم و به منظور عملیاتی کردن تکریم حقوق ارباب‌رجوع بازدید از ادارات به طور مستمر صورت می‌گیرد.

وی هدف از این بازدید‌ها و سرکشی‌های سرزده را ارزیابی نقاط قوت و ضعف بخش‌های مختلف خدمات‌دهی ادارات دولتی به مردم در شهرستان و آگاهی از مشکلات بیان کرد و یادآور شد: نظارت بر عملکرد مناسب دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی است که در این شهرستان برای ارتقا سطح کیفی خدمات دولتی به مردم ادامه خواهد یافت.

ترابی پس از حضور در میان مراجعین ادارات مذکور ضمن بیان مشکلات آنان حل سریع مشکلات مردم را از مهمترین ضروریات دانست.