جلسه تنظیم بازار در پیرانشهر برگزار شد

جلسه تنظیم بازار در پیرانشهر برگزار شد
پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر در محل فرمانداری با ریاست فرماندار برگزار گردید

 ترابی فرماندار پیرانشهر ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ذی الحجه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اظهار داشت: بازار نقش مهم و کلیدی در رابطه با تأمین نیاز مردم دارد لذا لازم است نظرات و انتقادات مردم در خصوص بازار بررسی شود

وی همچنین بر نظارت دقیق مسئولین و حضور به موقع در جلسات و پیگیری امورات تنظیم بازار و نیز انتقال میوه فروشان به مکان جدید تاکید نمود

این جلسه با هدف بررسی مصوبات جلسات قبلی،وضعیت فعلی،برنامه ریزی،توزیع اقلام اساسی و کنترل بازار تشکیل گردید

در این جلسه هر یک از اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان از اقدامات صورت گرفته گزارشی را به فرماندار ارائه دادند و تصمیمات جدیدی نیز اتخاذ گردید