بازدید شبانه فرماندار پیرانشهر از آبگرفتگی معابر شهری

بازدید شبانه فرماندار پیرانشهر از آبگرفتگی معابر شهری
بازدید شبانه فرماندار پیرانشهر از آبگرفتگی معابر شهری

بازدید شبانه فرماندار پیرانشهر از آبگرفتگی معابر شهری

امشب فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای ستاد با حضور در بین مردم از روند هدایت آبگرفتگی در معابر،دفع آبهای سطحی در مناطق مختلف شهرستان،وضعیت آبگرفتگی معابر شهری، محله های آبگرفته شین آباد،کانال ها و طغیان رودخانه های موجود در مسیر بازدید کرد