🚫 هشدار هواشناسی..!

🔺« روز های پنجشنبه، جمعه و شنبه »سرما و یخبندان به اوج خود خواهد رسید

🔺« روز های پنجشنبه، جمعه و شنبه »سرما و یخبندان به اوج خود خواهد رسید

🔺« روز های پنجشنبه، جمعه و شنبه »سرما و یخبندان به اوج خود خواهد رسید.

▫️روز های پنجشنبه، جمعه و شنبه با قرارگیری هسته سرمایی بر روی کشور شاهد اوج گیری سرمای هوا در جو کشور خواهیم بود که 72 ساعت بسیار سرد را در کشور رقم خواهد زد. 

▫️وضعیت به صورتی خواهد بود که طی این 3 روز دمای هوا در کشور بین 6 الی 12 درجه سانتیگراد سردتر از حالت نرمال و طبیعی خود خواهد بود.

▫️این بازه زمانی قطعا جزو سردترین روز های سال های گذشته خواهد بود.