تدابیر لازم جهت ضد عفونی کردن ماکن عمومی در پیرانشهر اندیشیده شد

تدابیر لازم جهت ضد عفونی کردن ماکن عمومی در پیرانشهر اندیشیده شد
فرماندار پیرانشهر: معابر عمومی پیرانشهر گندزدایی و ضدعفونی خواهند شد.

 

امروز طی جلسه ای فوق العاده در محل شبکه بهداشت و درمان با حضور فرماندار پیرانشهر و جمعی از مسئولین ذیربط تمهیدات لازم جهت ضد عفونی کننده معابر اصلی و اماکن عمومی در سطح شهر اندیشیده شد.