پیام فرماندار

پیام فرماندار
پیام تبریک فرماندار شهرسـتان پیرانشهر به مناسبت گرامیداشت " روز اورژانس و فوریت های پزشکی

 

"بسـم تعــالی"

پرسنل تلاشگر ودلسوز فوریت های پزشکی و اورژانس ۱۱۵، فعالیت بدون وقفه شما در طول شبانه روز ، گرما و سرما و شرایط سخت، باعث ایجاد آرامش در میان شهروندان و جامعه می شود که این خود کاری بزرگ و قابل تحسین است.

اینجانب ضمن برشمردن حرفه سخت و طاقت فرسای فوریتهای پزشکی به عنوان فعالیتی جهادگرانه در عرصه سلامت، برای تمامی کارکنان زحمتکش فوریتهای پزشکی سراسر کشور خصوصآ پرسنل زحمت کش شهرستان پیرانشهر، آرزوی موفقیت و پیروزی و از خداوند متعال برای ادامه این مسیر، سلامتی و تندرستی برایتان خواستارم.

                 سید علی ترابی

        فرماندار شهرستان پیرانشهر