برگزاری جلسه شورای تعین کرایه حمل ,توزیع و تخلیه آرد خام روستائی و عشایری پیرانشهر

برگزاری جلسه شورای تعین کرایه حمل ,توزیع و تخلیه آرد خام روستائی و عشایری پیرانشهر
▫️به ریاست فرماندار پیرانشهر و با حضور ادارات و تعاونی های مرتبط، جلسه شورای  آرد خام روستائی و عشایری با هدف تعیین نرخ کرایه حمل ،توزیع و تخلیه آرد در دفتر فرمانداری برگزار شد.

 

 

▫️به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر، امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری ، در این جلسه که در محل دفتر فرمانداری برگزار شد، در خصوص نحوه حمل ، توزیع و تخلیه آرد  خام روستائی و عشایری بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

➖مهمترین موارد مورد بحث و مصوب در جلسه :

🔹تاکید بر نیاز سنجی و باز آوری نانوائی ها در جهت شناسائی و جلو گیری از هر گونه خرید و فروش غیر قانونی آرد .

🔹تاکید فرماندار بر افزایش سرانه آرد شهرستان با توجه به وضعیت تجاری و گردشگری پیرانشهر

🔹تاکید بر ثابت ماندن نرخ حمل ،توزیع و تخلیه آرد  خام روستائی و عشایری به روال سال گذشته، به جهت حمایت از روستائیان و عشایر عزیز.