در ادامه بازدیدهای فرماندار پیرانشهر

در ادامه بازدیدهای فرماندار پیرانشهر
با حضور فرماندار انجام شد

در راستای بررسی کمسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک

بازدید فـرماندار شهرستان پیرانشهر از محل احداث طرح پروار بندی گوساله ۲۰۰ راسی در اراضی روستای حاجی غلده

بازدید های فرماندار پیرانشهر از طرح های عمرانی در حال اجرای شهرستان:

➖بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه بخشدار لاجان از پروژه های عمرانی در حال اجرا در شهـر لاجـان

بازدید سرزده فرماندار شهرستان پیرانشهر:

➖ از شهرداری شهـر لاجـان

_ با هدف بررسی وضعیت و چگونگی برخورد کارکنان با ارباب رجوع در راستای عملیاتی کردن طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات