اطلاعیه

اطلاعیه
اطلاعیه فرمانداری شهرستان پیرانشهر

 

به استحضار مردم شریف و شهیدپرور شهرستان پیرانشهر می رساند،بر اساس ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و به دستور هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور،هیات بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان پیرانشهر،در محل فرمانداری تشکیل و شروع به کار نموده است و با اعزام بازرسین به حوزه های انتخابیه،شعب ثبت نام و اخذ رای،نسبت به بازرسی و کنترل جریان انتخابات بر مدار قانون و صیانت از آرای مردم در انتخابات پیش رو اقدام می نماید؛

هیات بازرسی انتخابات شهرستان با شماره تماس ها و آدرس دسترسی ذیل،آماده اخذ گزارش های مردمی و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مرتبط با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سطح شهرستان می باشد⬇

- شماره تماس مستقیم⬅    ۴۴۲۲۳۵۹۹

- نمابر⬅                           ۴۴۲۲۳۵۹۹

هیات بازرسی اتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان پیرانشهر مستقر در ساختمان فرمانداری پیرانشهر