فرماندار پیرانشهر دستور تخلیه تعدادی از منازل را داد

فرماندار پیرانشهر دستور تخلیه  تعدادی از منازل را داد
فرماندار پیرانشهر دستور تخلیه تعدادی از منازل را داد

🔴به علت رانش زمین در قسمتی از محله های بالا شهر دستور تخلیه منازل مسکونی صادر شد.

فرماندار پیرانشهر با توجه به رانش زمین در محله بالا شهر دستور تخلیه منازل مسکونی در معرض خطر را صادر کرد.

ترابی اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر، امروز شاهد رانش زمین در این قسمتها هستیم که تهدید و خطر جدی برای اهالی می‌باشد بنابراین دستور تخلیه منازل مسکونی که در معرض خطر می باشد صادر و اسکان جدید می گردند