مدیر کل صندوق کارآفرینی استان در فرمانداری حضور پیدا کرد

مدیر کل صندوق کارآفرینی استان در فرمانداری حضور پیدا کرد
تشکیل جلسه با حضور فرماندار و مدیرکل صندق کارآفرینی استان اذربایجانغربی در پیرانشهر

 

_حضور مدیر کل صندوق کار آفرینی استان آذربایجان غربی در پیرانشهر

و دیدار چهره به چهره با مردم جهت بررسی درخواست ها و تخصیص تسهیلات کم بهره به مشاغل روستائی در محل سالن اجتماعات فرمانداری