فرماندار پیرانشهر با صدور پیامی اقدام آمریکا در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد

فرماندار پیرانشهر با صدور پیامی اقدام آمریکا در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد
فرماندار پیرانشهر با صدور پیامی اقدام آمریکا در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد

فرماندار شهرستان پیرانشهر:

 اقدام آمریکا در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد و گفت: این اقدام آمریکا نشانگر عمق کینه و دشمنی با انقلاب اسلامی و مردم انقلابی ایران است

وی با بی اثر دانستن این گونه اقدامات خصمانه دشمن گفت: ایران اسلامی با وحدت و همدلی همواره توطئه های مختلف دشمن را خنثی نموده و این بار هم به توفیق الهی و تحت فرماندهی معظم کل قوا و همکاری مردم عزیز کشور این ترفند را خنثی و دشمن را ناکام می گذارد.

ترابی ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد برآمده از متن مردم و دارای پایگاه اجتماعی گسترده در کشور می باشد و این نهاد همواره مورد حمایت مردم ایران بوده و خواهد بود.