دومین جلسه کارگروه شورای آرد و نان شهرستان پیرانشهر به ریاست فرماندار برگزار شد

دومین جلسه کارگروه شورای آرد و نان شهرستان پیرانشهر به ریاست فرماندار برگزار شد
"ترابی" فرماندار پیرانشهر در جلسه کارگروه شورای آرد و نان با اشاره به اینکه این شهرستان به لحاظ مرزی بودن و تردد زیاد با شهرستانهای همجوار متفاوت است گفت: افزایش سهمیه آرد نانوایی ها بیش از پیش نیاز است

وی همچنین ضمن تاکید بر تشکیل کلاسهای آموزشی برای نانوایی ها افزود : لازم است در زمینه بهداشت و نظارت پی در پی بر محیط کار نانوایی ها تلاش بیشتری شود چرا که بحث سلامت خانواده ها مطرح و بسیار مهم است