با حضور فـرماندار شهرستان پیرانشهر

با حضور فـرماندار شهرستان پیرانشهر
➖برگزاری نشست کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست به ریاست رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی

 

 

[ مشکلات جابجایی و تعیین زمین روستاهای سوغانلو و کاسه کران و مطالبات مردم روستاهای مذکور  با آب گیری سد کانی سیب در ماه های آینده یکی از موضوعات مطرح شده فرماندار پیرانشهر در نشست فوق بوده است ]