نشست فرماندار پیرانشهر با فعالان حوزه تجارت بازرگانی

نشست فرماندار پیرانشهر با فعالان حوزه تجارت بازرگانی
نشست فرماندار پیرانشهر با فعالان حوزه تجارت بازرگانی

نشست فرماندار پیرانشهر با فعالان حوزه تجارت بازرگانی خارجی به منظور بررسی مشکلات و موانع...

✅ترابی فرماندار پیرانشهر:

 شهرستان پیرانشهردارای ظرفیت ها و پتانسیل های مختلفی در بسیاری از  زمینه ها می باشد که اگر این ظرفیت ها مورد توجه قرار گیرد یقینا زمینه و بستر مناسبی برای رونق شهرستان خواهد بود

در آخر جلسه هر یک از فعالان و مدیران حوزه تجارت درمورد موانع اداری و مشکلاتشان مطالبی را بیان کردند