جلسه کمیسیون امنیت کارگری در پیرانشهر برگزار گردید

جلسه کمیسیون امنیت کارگری در پیرانشهر برگزار گردید
جلسه کمیسیون امنیت کارگری در پیرانشهر برگزار گردید

جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان پیرانشهر برگزار شد

امروز ۲۲ اردیبهشت ماه،جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار و سایر اعضاء با موضوع بررسی مشکلات کارگران شاغل در بخشهای مختلف برگزار گردید

✅ترابی فرماندار پیرانشهر : تاکید در اولویت قرار دادن مشکلات کارگری و تلاش در راستای برطرف نمودن