با ریاست فرماندار،جلسه رسیدگی به شکایات انتخابات در پیرانشهر برگزار شد.

با ریاست فرماندار،جلسه رسیدگی به شکایات انتخابات در پیرانشهر برگزار شد.
جلسه رسیدگی به شکایات انتخابات

 

جلسه رسیدگی به شکایت انتخابات با حضور اعضای هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری برگزار گردید.

✅در این جلسه با توجه به عدم وصول شکایت از سوی نامزدهای انتخاباتی،صحت انتخابات توسط هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه تایید گردید