نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی در پیرانشهر

نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی در پیرانشهر
با حضور فرماندار پیرانشهر جلسه دهیاران بخش مرکزی برگزار گردید

مهمترین مواردی که بررسی شد:

- بررسی و تشویق دهیاران و اهالی روستا به پروژه یک روستا یک محصول به تاکید فرماندار

- اشتغالزایی پایدار روستایی

ـ بررسی مشکلات جابجایی تعویض تیر برق ها و سیم های فرسوده

 - بررسی و نصب علایم سرعت گیرها،نصب گاردیل،خط کشی راه های روستایی و پاکسازی حریم  قانونی راههای روستایی

ـ بررسی و جلوگیری از حمل و پاکسازی نخاله های ساختمانی به ورودی  روستاهای اطراف شهر و معرفی به مراجع قضایی

 ـ بررسی و تاکید به دهیاران جهت جلوگیری از هر گونه ساخت و ساز در خارج محدوده روستایی

ـ بررسی و پیگیری سهمیه قیر اختصاص داده شده به  روستاهای بخش مرکزی با توجه به اتمام فصل عمرانی

ـ بررسی و توجه به لکه گیری آسفالت درست و اساسی روستاهای گازرسانی شده

 ـ لایه روبی جوب ها و حریم رودخانه ها  با نزدیک شدن به فصل بارندگی

ـ و ارائه راه حل های اساسی جهت رفع مشکلات و خدمات هر چه بهتر به روستائیان