بازدید فرماندار پیرانشهر از اراضی زیر آب رفته

بازدید فرماندار پیرانشهر از اراضی زیر آب رفته
بازدید فرماندار پیرانشهر از اراضی زیر آب رفته

🔸فرماندار پیرانشهر از روستای سوغانلو و اراضی زیر آب رفته بازدید بعمل آورد

حضور فرماندار پیرانشهر،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین در جمع اهالی روستای سوغانلو و بازدید میدانی از دیوار ساحلی روستا،ایستگاه پمپاژ آب شرب شهری و اراضی زیر آب رفته،جهت برآورد خسارات وارد آمده...