حضور فرماندار پیرانشهر در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

حضور فرماندار پیرانشهر در اداره میراث فرهنگی  و صنایع دستی و گردشگری به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
حضور فرماندار پیرانشهر در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

صبح امروز ۲۹ اردیبهشت ماه،ترابی فرماندار پیرانشهر با حضور در اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری روز جهانی موزه و میراث فرهنگی را به رئیس و کارکنان این اداره تبریک گفت:

فرماندار شهرستان پیرانشهر همزمان با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان پیرانشهر بازدید کرد

و ضمن تبریک این روز از نزدیک در جریان فعالیت ها و عملکرد اداره میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری شهرستان قرار گرفت.

در این بازدید بشیری رئیس اداره میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری شهرستان ضمن تشکر از توجه فرماندار  به امور فرهنگی، گزارشی از روند فعالیت های این اداره به وی ارائه داد