🔴 بازدید فرماندار پیرانشهر از برپایی میز خدمت ادارات خدمات رسان شهرستان در محل مصلی امام خمینی(ره)؛

🔴 بازدید فرماندار پیرانشهر از برپایی میز خدمت ادارات خدمات رسان شهرستان در محل مصلی امام خمینی(ره)؛ 

📆 جمعه 23 اردیبهشت 1401