بازدید فرماندار پیرانشهر از کارگاه کندوسازی زنبور عسل

بازدید فرماندار پیرانشهر از کارگاه کندوسازی زنبور عسل
بازدید فرماندار پیرانشهر از کارگاه کندوسازی زنبور عسل

🔸بازدید ترابی فرماندار پیرانشهر از کارگاه کندوسازی زنبور عسل در روستای کلاکین

🔸تاکید فرماندار پیرانشهر بر تولید عسل و حمایت از پرورش دهندگان زنبور عسل در شهرستان پیرانشهر...

🔸کام کندوهای پیرانشهر شیرین از شهد عسل،کندوهایی که به همت یک نجار ساخته می شود و زمینه برای زنبورداری و تولید عسل در منطقه سرسبز شهرستان پیرانشهر فراهم شده است