جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان شهرستان پیرانشهر برگزار شد

جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان شهرستان پیرانشهر برگزار شد
جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان شهرستان پیرانشهر برگزار شد

🔸جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان شهرستان پیرانشهر برگزار شد...

🔹این جلسه با حضور معاون فرماندار، مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان در محل فرمانداری با محوریت پیگیری مصوبات و تصمیم گیری های لازم در جهت مناسب سازی اماکن و معابر عمومی و همچنین تکریم جایگاه سالمندان تشکیل شد.