بازدید فرماندار پیرانشهر از سد جلدیان

بازدید فرماندار پیرانشهر از سد جلدیان
بازدید فرماندار پیرانشهر از سد جلدیان

بازدید فرماندار پیرانشهر از سد جلدیان

امروز صبح ۲۸ فروردین ماه،فرماندار پیرانشهر با توجه به بارش رحمت الهی از وضعیت سد جلدیان و همچنین دریچه رها سازی با حجم دو مترمکعب بر ثانیه  بازدید کردند