ششمین جلسه کارویژه مرزی با حضور استاندار در مرز تمرچین پیرانشهر

ششمین جلسه کارویژه مرزی  با حضور استاندار در مرز تمرچین پیرانشهر
🔸ششمین جلسه کار ویژه مرزی شورای تامین استان

🔸ششمین جلسه کار ویژه مرزی شورای تامین استان و همچنین شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با حضور محمد مهدی شهریاری استاندار،ترابی فرماندار پیرانشهر،اعضای شورای تامین استان و اعضای کارگروه با دستور کار بررسی مسایل و مشکلات مرز در محل سالن اجتماعات پایانه مرزی تمرچین...