حضور مدیر کل اوقاف در پیرانشهر

حضور مدیر کل اوقاف در پیرانشهر
برگزاری جلسـه بررسی مشکلات و موانع پیش رو در جهت اتمام پروژه مسجد روستای سیلوه جدید با حضور فرماندار پیـرانشهر، "حاج آقا جوانبخت" مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی، هئیت همراه و سایر مسئولین

 

در این جلسه در خصوص بررسی مشکلات و موانع پیش رو در جهت اتمام پروژه نیمه تمام مسجد روستای سیلوه جدید پیرانشهر و تخصیص اعتبار جهت تکمیل آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.