مدیر عامل شرکت گاز استان در فرمانداری پیرانشهر حضور پیدا کرد

مدیر عامل شرکت گاز استان در فرمانداری پیرانشهر حضور پیدا کرد
حضور مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی در شهرستان پیرانشهر...

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی در شهرستان پیرانشهر حضور یافته  و با "ترابی" فرماندار دیدار و در خصوص مسائل و مشکلات حوزه گاز شهرستان گفتگو نمودند. در این دیدار معاونین و کارشناسان شرکت گاز استان  نیز حضور داشتند.