پیرانشهر/13دی ماه قبل از خطبه های نماز جمعه

پیرانشهر/13دی ماه قبل از خطبه های نماز جمعه
با حضور فرماندار پیرانشهر،فرماندهان نظامی،انتظامی،مسئولین و اقشار مختلف مردم...