گـزارش_تصـویـری ملاقات عمومی

گـزارش_تصـویـری ملاقات عمومی
دیـدار و ملاقات حضوری مـردم با فرمانـدار شهرستـان پیرانشهـر

 

 

 

➖به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر، در این دیدارها با رعایت پروتکل های بهداشتی به درخواستهای مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند رسیدگی شد و "ترابی" فرماندار شهرستان ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه که موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

[ لازم به توضیح است ملاقات مردمی نماینده عالی دولت با مردم شریف شهرستان پیرانشهر هر هفته برگزار می شود]