با حضور فرماندار همایش رای اولی‌های دانش‌آموزان پیرانشهری برگزار شد

با حضور فرماندار همایش رای اولی‌های دانش‌آموزان پیرانشهری برگزار شد
در آستانه انتخابات دوم اسفند ماه، همایش رای اولی‌ها با حضور فرماندار پیرانشهر،معلمین و دانش آموزان دبیرستان استاد هژار برگزار شد.

ترابی فرماندار پیرانشهر در این همایش گفت:

انتخابات به معنای این نیست که به دنبال انتخاب فردی خاص باشیم؛ آنچه بیش از همه مورد توجه بوده حضور موثر در عرصه های اجتماعی است که باید جدی بگیریم و در این راستا نقش مدارس، مجامع اجتماعی و خانواده ها بسیار موثر است.

مقام عالی شهرستان سهم جوانان در شکل گیری آینده کشور را موثر خواند و بیان داشت: دانش آموزان امروز آینده سازان کشور هستند و تاثیرات بسیاری در سرنوشت کشور خواهند داشت که در این راستا  می تواند شما را به سرمنزل مقصود برساند.

 وی در ادامه افزود: هم اکنون با تلاش عوامل ستاد انتخابات، برنامه ها طبق زمان بندی مشخص شده در حال انجام است تا بتوانیم یک انتخابات سالم و قانونمند و بی طرف داشته باشیم