کمیته هماهنگی مرزی در پیرانشهر برگزار شد

کمیته هماهنگی مرزی در پیرانشهر برگزار شد
با ریاست فرماندار اولین جلسه کمیته هماهنگی مرزی برگزار گردید

 

اولین جلسه کمیته هماهنگی،ساماندهی و تقویت مدیریت مبادی ورودی و خروجی مرزی تمرچین بمنظور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به این حوزه با حضور" ترابی" فرماندار پیرانشهر در محل سالن اجتماعات پایانه مسافری مرزی با دستور کار پیگیری مصوبات قبلی و بررسی شرایط بهداشتی محوطه های شرکت های آغریبار و محورطلایی و ... تشکیل شد