درششمین روز از دهه مبارکه فجر

درششمین روز از دهه مبارکه فجر
با حضور فرماندارپیرانشهر و مسئولین انجام شد

1- غبار روبی و گلباران مزار شهدا

2-افتتاح هتل آپارتمان با اعتبار 70 میلیارد ریال

3-افتتاح بانک سفال جنوب استان با اعتبار 100 میلیون تومان

4-برگزاری جشنواره غذایی بومی محلی در محل 2000 نفری

5-بازی جورابین در حاشیه جشنواره غذای بومی محلی در محل 2000 نفری