بازدید فرماندار از پروژه آسفالت جاده لاجان شهر

بازدید فرماندار از پروژه آسفالت جاده لاجان شهر
فرماندار پیرانشهر: پروژه آسفالت خیابان ۳۰ متری شهر لاجان به طول ۵۰۰ متر شامل دو باند ۱۰ متری با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال انجام شد

"ترابی" فرماندار پیرانشهر به همراه خضری نماینده مردم شهرستانهای پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی، بخشدار لاجان،اعضای شورای اسلامی و شهردار لاجان از پروژه آسفالت خیابان ۳۰ متری شهر لاجان که در دو باند ۱۰ متری اجرا شده بود بازدید بعمل آوردند